EKOLOŠKA ODGOVORNOST

Destilacija nastoji da minimizira ekološke uticaje svojih aktivnosti, proizvoda i procesa. Naročito  nam je cilj da smanjimo emitovanje materija u vazduh (aerozagađenje), da smanjimo upotrebu vode i ispuštanje otpadnih voda u vodene tokove, tako što ćemo primjeniti ekonomski najcjelishodnije i najbolje tehnologije i tako što ćemo usvojiti princip prevencije zagađivanja.

 

Destilacija se obavezuje da će se usaglasiti sa svim zakonskim propisima i industrijskim pravilima ponašanja koji se odnose na naš ekološki uticaj, i tamo gdje ne postoje propisi, nastojimo da uspostavimo međunarodne standarde koji će biti u skladu sa našim sveukupnim ciljem poboljšanja korporativnog ekološkog učinka.

Akcionarsko društvo „HI Destilacija Teslić” je simbol dugoročne i uspješne saradnje čovjeka i prirode.

 

Akcionarsko društvo HI Destilacija Teslićje simbol dugoročne i uspješne saradnje čovjeka i prirode. Već 120 godina uspješno sarađujemo s prirodom, poštovanjem i očuvanjem okoline. Naši proizvodi su potpuno prirodnog porijekla.

 

Osnovna sirovina naših proizvoda je drvo. Odgovorno vršimo nabavku drveta, vodeći računa da ne doprinesemo sve češćoj praksi neodgovorne sječe šuma. Iz togr azloga posjedujemo i FSC sertifikat, kojim garantujemo da naše drvo potiče iz šuma kojima se upravlja na održiv način i koje se kontinuirano obnavljaju.

 

Investiranje u horizontalne peći zaspaljivanje čvrstog otpada, učinilo je da sav otpad i piljevinu iz proizvodnog procesa ponovo iskoristimo kao energetsko gorivo, a zagađenje okoline svedemo na minimum.

 

Ispunjavamo sve svjetske ekološke standarde, redovno unapređujemo tehnološke procese, ali i uslove za rad. Upravljanjem svih vrsta otpada tokom procesa proizvodnje, čuvamo prirodu I podižemo nivo kako kvaliteta proizvoda, tako i života potrošača i društvene zajednice.