PREHRAMBENA SIRĆETNA KISELINA 80% – TESLIĆKA ESENCIJA

SIRĆETNA KISELINA 80%

Naša sirćetna kiselina zdravija je i postojanija od sintetički proizvedene, a sam proces proizvodnje je ekološki podoban. Visok kvalitet i postojanost naše sirćetne kiseline osigurava visoku tržišnu potražnju kako u domaćinstvima, kao prehrambeni proizvod, tako i kod industrijskih proizvođača, za dalju preradu. Ispunjava propis Evropskog standarda EN 13189, kvalitet za prehrambenu upotrebu, ali i tehnički kvalitet zahteva potrošača. Poštuje i uslove REACH direktive, koja kontroliše ekološke i zdravstvene uslove hemikalija, i koja nam omogućava izvoz u zemlje Evropske unije.

SIRĆETNA KISELINA 80%

 

Naša sirćetna kiselina zdravija je i postojanija od sintetički proizvedene, a sam proces proizvodnje je ekološki podoban. Visok kvalitet i postojanost naše sirćetne kiseline osigurava visoku tržišnu potražnju kako u domaćinstvima, kao prehrambeni proizvod, tako i kod industrijskih proizvođača, za dalju preradu. Ispunjava propis Evropskog standarda EN 13189, kvalitet za prehrambenu upotrebu, ali i tehnički kvalitet zahtjeva potrošača. Poštuje i uslove REACH direktive, koja kontroliše ekološke i zdravstvene uslove hemikalija, i koja nam omogućava izvoz u zemlje Evropske unije.