ACETIK

Acetik d.o.o. Beograd je osnovan 1995.godine i u 100% vlasništvu je HI“Destilacija“a.d. Teslić.

Ovo privredno društvo vrši plasman proizvoda HI“Destilacija“ na tržištu Republike Srbije.

Acetik ima dugu tradiciju na tržištu jer je do 1991. godine i raspada Jugoslavije poslovao

kao poslovno udruženje proizvođača sirćetne kiseline te velike države.

 

Danas Acetik d.o.o. Beograd ima saradnju i posluje sa gotovo svim velikim, srednjim i malim

trgovačkim lancima, proizvođačima u hemijskoj, prehrambenoj, tekstilnoj i ostalim industrijama,

industrijskim i individualnim proizvođačima kiselog programa (zimnice), hotelima, restoranima itd..,

a istima se isporučuju visoko kvalitetni proizvodi:

  • prehrambena sirćetna kiselina 80% (brend Teslićka esencija),
  • tehnička sirćetna kiselina 80%,
  • briket za roštilj,
  • drveni ugalj (ćumur) za roštilj
  • prašak za cementaciju čelika.

 

Kao društveno odgovoran subjekat Acetik provodi sve državne i korporativne mere u oblastima:

  • ekološke odgovornosti
  • zaštite zdravlja
  • integrisanog sistema upravljanja

 

Pored svih sertifikata koje poseduje HI“Destilacija“a.d. Teslić kao proizvođač i vlasnik ,

Acetik ima sertifikate:

  • ISO 9001:2015
  • HACCP SISTEm