O NAMA

MISIJA I VIZIJA

Naša misija je dostaviti kupcima visokokvalitetne proizvode biološkog porekla, koristeći prirodne materijale i resurse. Istovremeno, nastojimo vratiti prirodi uslugu i to na najbolji mogući način – konstantnom brigom i njenim očuvanjem. Postati lider u proizvodnji i izvozu u regionu je naša vizija. Kvalitetom proizvoda, ali i odgovornim procesom proizvodnje te poštovanjem međunarodnih standarda, želimo da ostanemo visoko kotirani na regionalnom i evropskom tržištu.

ISTORIJA

 Davne 1896. godine izgrađena je i počela sa radom HI Destilacija Teslić. Bila je to prva fabrika u regionu za hemijsku preradu drveta postupkom suve destilacije. Naša industrija je svojim osnivanjem unela inovativnost i duh napretka, a upravo sa njenim radom započinje i nastanak i formiranje grada Teslića, veza  koja nikada nije raskinuta. Ponosimo se dugom i bogatom tradicijom kao i činjenicom da smo odoleli mnogim izazovima i nastavili sa radom uprkos poteškoćama i teškim vremenima. 

EKOLOŠKA ODGOVORNOST

Akcionarsko društvo HI Destilacija Teslić je simbol dugoročne i uspešne saradnje čoveka i prirode. Već 120 godina uspešno sarađujemo sa prirodom, poštovanjem i očuvanjem okoline. Naši proizvodi su potpuno prirodnog porekla. Osnovna sirovina naših proizvoda je drvo. Odgovorno vršimo nabavku drveta, vodeći računa da ne doprinesemo sve češćoj praksi neodgovorne seče šuma. Iz tog razloga posedujemo i FSC sertifikat, kojim garantujemo da naše drvo potiče iz šuma kojima se upravlja na održiv način i koje se kontinuirano obnavljaju.

DRVENI UGALJ

Drveni ugalj se proizvodi postupkom suve destilacije listopadnih vrsta drveta. U vertikalnoj retorti i savremenim horizontalnim pećima obrađujemo hrast, bukvu i grab. Godišnje proizvedemo oko 14.000 tona drvenog uglja i više od 4.000 tona prašine drvenog uglja koju preradom pretvaramo u brikete. Naš drveni ugalj je visoko kvalitetan, brzo se pretvara u žar i oslobađa velike količine toplote. Primjenjuje se u industriji fero-legura (reduktor), hemijskoj industriji (proizvodnja aktivnog uglja) i domaćinstvu (gril).

SIRĆE

Sirćetna kiselina, odnosno acetatna kiselina, dobija se, takođe, suvom destilacijom drveta. Iako se danas samo 10% svetske proizvodnje sirćetne kiseline dobija biološkim putem, naša tradicija i misija su proizvodi prirodnog porekla. Zdravija je, postojanija, a proces proizvodnje je ekološki podoban. Visok kvalitet i postojanost naše sirćetne kiseline osigurava visoku tržišnu potražnju kako u domaćinstvima, kao prehrambeni proizvod, tako i kod industrijskih proizvođača, za dalju preradu. Ispunjava propis Evropskog standarda EN 13189, kvalitet za prehrambenu upotrebu, ali i tehnički kvalitet zahteva potrošača.

MISIJA I VIZIJA

 

 Davne 1896. godine izgrađena je i počela sa radom HI Destilacija Teslić. Bila je to prva fabrika u regionu za hemijsku preradu drveta postupkom suve destilacije. Naša industrija je svojim osnivanjem unela inovativnost i duh napretka, a upravo sa njenim radom započinje i nastanak i formiranje grada Teslića, veza  koja nikada nije raskinuta. Ponosimo se dugom i bogatom tradicijom kao i činjenicom da smo odoleli mnogim izazovima i nastavili sa radom uprkos poteškoćama i teškim vremenima. 

ISTORIJA

 

 Davne 1896. godine izgrađena je i počela sa radom HI Destilacija Teslić. Bila je to prva fabrika u regionu za hemijsku preradu drveta postupkom suve destilacije. Naša industrija je svojim osnivanjem unela inovativnost i duh napretka, a upravo sa njenim radom započinje i nastanak i formiranje grada Teslića, veza  koja nikada nije raskinuta. Ponosimo se dugom i bogatom tradicijom kao i činjenicom da smo odoleli mnogim izazovima i nastavili sa radom uprkos poteškoćama i teškim vremenima. 

EKOLOŠKA ODGOVORNOST

 

Akcionarsko društvo HI Destilacija Teslić je simbol dugoročne i uspešne saradnje čoveka i prirode. Već 120 godina uspešno sarađujemo sa prirodom, poštovanjem i očuvanjem okoline. Naši proizvodi su potpuno prirodnog porekla. Osnovna sirovina naših proizvoda je drvo. Odgovorno vršimo nabavku drveta, vodeći računa da ne doprinesemo sve češćoj praksi neodgovorne seče šuma. Iz tog razloga posedujemo i FSC sertifikat, kojim garantujemo da naše drvo potiče iz šuma kojima se upravlja na održiv način i koje se kontinuirano obnavljaju.

DRVENI UGALJ

 

Drveni ugalj se proizvodi postupkom suve destilacije listopadnih vrsta drveta. U vertikalnoj retorti i savremenim horizontalnim pećima obrađujemo hrast, bukvu i grab. Godišnje proizvedemo oko 14.000 tona drvenog uglja i više od 4.000 tona prašine drvenog uglja koju preradom pretvaramo u brikete. Naš drveni ugalj je visoko kvalitetan, brzo se pretvara u žar i oslobađa velike količine toplote. Primjenjuje se u industriji fero-legura (reduktor), hemijskoj industriji (proizvodnja aktivnog uglja) i domaćinstvu (gril).

SIRĆE

 

Sirćetna kiselina, odnosno acetatna kiselina, dobija se, takođe, suvom destilacijom drveta. Iako se danas samo 10% svetske proizvodnje sirćetne kiseline dobija biološkim putem, naša tradicija i misija su proizvodi prirodnog porekla. Zdravija je, postojanija, a proces proizvodnje je ekološki podoban. Visok kvalitet i postojanost naše sirćetne kiseline osigurava visoku tržišnu potražnju kako u domaćinstvima, kao prehrambeni proizvod, tako i kod industrijskih proizvođača, za dalju preradu. Ispunjava propis Evropskog standarda EN 13189, kvalitet za prehrambenu upotrebu, ali i tehnički kvalitet zahteva potrošača.