DRVENI UGALJ I BRIKET DRVENOG UGLJA

DRVENI UGALJ

Drveni ugalj se proizvodi postupkom suve destilacije listopadnih vrsta drveta. U vertikalnoj retorti i savremenim horizontalnim pećima obrađujemo hrast, bukvu i grab. Godišnje proizvedemo oko 14.000 tona drvenog uglja i više od 4.000 tona prašine drvenog uglja koju preradom pretvaramo u brikete.

BRIKET DRVENOG UGLJA

Presovanjem sitnih frakcija drvenog uglja, proizvodimo visokokvalitetne brikete – oko 6.600 tona na godišnjem nivou. Kao vezivo u proizvodnji briketa koristimo skrob, a ne hemijska sredstva te su naši briketi sigurni za upotrebu, bezopasni po okolinu i ekološki čisti. Procesom proizvodnje poštujemo i propise REACH direktive te se naši briketi mogu pronaći i na policama u Evropskoj uniji.

DRVENI UGALJ

 

Drveni ugalj se proizvodi postupkom suve destilacije listopadnih vrsta drveta. U vertikalnoj retorti i savremenim horizontalnim pećima obrađujemo hrast, bukvu i grab. Godišnje proizvedemo oko 14.000 tona drvenog uglja i više od 4.000 tona prašine drvenog uglja koju preradom pretvaramo u brikete.

BRIKET DRVENOG UGLJA

 

Presovanjem sitnih frakcija drvenog uglja, proizvodimo visokokvalitetne brikete – oko 6.600 tona na godišnjem nivou. Kao vezivo u proizvodnji briketa koristimo skrob, a ne hemijska sredstva te su naši briketi sigurni za upotrebu, bezopasni po okolinu i ekološki čisti. Procesom proizvodnje poštujemo i propise REACH direktive te se naši briketi mogu pronaći i na policama u Evropskoj uniji.