PRODAJNI PROGRAM

Naš prodajni program obuhvata:

 

Prehrambena sirćetna kiselina 80% (brend Teslićka esencija)

  • konzumna pakovanja:  230 ml,  460 ml i 920 ml
  • industrijska pakovanja : bure 50 kg  i  IBC kontejner 1.000 kg

 

Tehnička sirćetna kiselina 80%

  • bure 50 kg
  • IBC kontejner 1.000 kg

 

Briket za roštilj

  • pakovanje 2,5 kg
  • pakovanje 10 kg
  • pakovanje 25 kg

 

Drveni ugalj (ćumur) za roštilj

  • pakovanje 2,5 kg
  • pakovanje 10 kg

 

Prašak za cementaciju čelika

  • pakovanje 20 kg

 

Po potrebi a u dogovoru sa HI „Destilacija“ mogu se raditi i pakovanja po želji kupca za brikete i drveni ugalj (ćumur).