HI Destilacija učesnik u istraživanu o primjeni drvenog uglja

29/12/2020. by

Budući da veliki značaj pridajemo naučnom razvoju i tehnološkom napretku učestvovali smo u istraživanju o primjeni drvenog uglja u proizvodnji savremenih ekspoziva za rudarstvo. Kao uzorak korišten je naš ugalj, a na ispitivanju su sarađivali stručnjaci sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci, Rudarsko-geoinženjerskog fakulteta, AGH u Krakovu, Poljske Akademije nauka u Krakovu i odjela za fiziku, Univerziteta Aristotel u Solunu. Rezultate istraživanja možete naći na sljedećem linku